Nội thất khu công nghiệp

Hiển thị tất cả 30 kết quả

Bàn ăn công nghiệp

Bàn ăn công nghiệp BA01-14

Liên hệ

Bàn ăn công nghiệp

Bàn ăn khu công nghiệp BA01-15

Liên hệ

Bàn ăn công nghiệp

Bàn công nghiệp BA04I-14

Liên hệ

Bàn ăn công nghiệp

Bàn công nghiệp BA04I-15

Liên hệ

Bàn ăn công nghiệp

Bàn công nghiệp BA04I-16

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Bàn ăn công nghiệp

Bàn ghế khu công nghiệp BA02

Liên hệ

Ghế công nhân

Ghế công nhân GCN09

Liên hệ

Ghế công nhân

Ghế công nhân GCN10

Liên hệ

Ghế công nhân

Ghế công nhân VNTD07

Liên hệ

Ghế công nhân

Ghế công nhân VNTD07T

Liên hệ

Ghế công nhân

Ghế công nhân VNTD08

Liên hệ

Ghế ăn công nghiệp

Ghế đôn chân tĩnh GD01I

Liên hệ

Ghế ăn công nghiệp

Ghế gấp G137

Liên hệ

Ghế ăn công nghiệp

Ghế gấp G30

Liên hệ

Giường tầng

Giường nội trú GC6

930.000 

Giường tầng

Giường tầng GT40

2.180.000 
5.120.000 

Giường tầng

Giường tầng GT40B

2.430.000 

Giường tầng

Giường tầng GT40BH

2.921.000 

Giường tầng

Giường y tế GYT01

Liên hệ

Giường tầng

Giường y tế GYT02

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ

Vách ngăn bàn ăn

Vách ngăn bàn ăn Nhà Hàng

Liên hệ
Liên hệ

Vách ngăn bàn ăn

Vách ngăn bàn ăn nhựa PVC

Liên hệ
Liên hệ