Cung cấp lắp đặt hệ thống bàn quầy Kho bạc nhà nước Gia Lâm

Cung cấp lắp đặt hệ thống bàn quầy Kho bạc nhà nước Gia Lâm

Thời gian thi công: Tháng 12 năm 2020
Hạng mục:

Thiết kế bàn quầy giao dịch ngân hàng
– Nội thất phòng họp
– Nội thất quầy giao dịch
– Các hạng mục văn phòng khác